Gratis videoserie Van 'blindheid' naar (in)zicht

Ja, ik wil graag de gratis videoserie ontvangen.